Værdigrundlag

Fælles fundament i hele organisationen er den anerkendende tilgang, hvilket betyder at i det indbyrdes samvær mellem beboere, borgere og medarbejdere lægges der vægt på den anerkendende relation.

Anerkendende tilgang

Anerkendende pædagogik er ikke kun en arbejdsmetode, men et menneskesyn. Et menneskesyn hvis fundament er at ”den jeg står over for altid gør sit bedste”. Det handler om gensidig respekt og værdighed, således at alle oplever at være i et trygt miljø med rettidig omsorg, god trivsel og tillid. Fokus i vores dagligdag er ”Mest og længst muligt i eget liv – den aktive borger”.

Kontrol over eget liv

Vi arbejder ud fra en ”Empowermentorienterende indsats”, det vil sige at igangsætte den proces der udvikler borgerens evne til at få kontrol over og tage ansvar for sit eget liv og situation, i forhold til arbejde, familie, venner og fritidsliv. Vi hjælper vores borgere til at skabe sit eget liv gennem en deltagerorienteret pædagogik og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. Ved hjælp af mod og visioner skaber vi et udviklende miljø, hvor den enkeltes kompetencer styrkes, og alle er en del af et fællesskab, hvor der er høj ansvarlighed og åbenhed.

Høj faglighed

Dialog, indflydelse og medbestemmelse vægtes højt. Det faglige miljø er altid i højsædet og sikres løbende igennem efter og videreuddannelse af det faglige personale. Der arbejdes kontinuerligt med faglighed, sparring, visioner og værdier for Bostederne Skanderborg.