Studerende ved Bostederne Skanderborg

Vi tilbyder både praktikpladser til pædagogstuderende og psykomotorikstuderende.

Bostederne Skanderborg tilbyder et lærende og fagligt udviklende arbejdsmiljø. Vi værdsætter at have studerende og anser det for en vigtig opgave at tage del i uddannelsen af kommende socialpædagoger.

 

Som studerende ved Bostederne Skanderborg vil du møde en faglig spændende og udviklende kultur. Størstedelen af personalet i Bostederne Skanderborg har i 2017/2018 tager efteruddannelse i Neuropædagogik og Neuropsykologi – enten på DP- eller AMU-niveau. Derudover har personalet relevante efteruddannelser inden for områder som autisme, demens, seksualitet, systemisk tænkning, KRAP, OCN, coaching mm.​​​​​​

Du vil, som et supplement til vejledning, tilbydes at deltage i Bostedernes interne undervisning. Denne undervisning tager udgangspunkt i relevante faglige emner – ex. neuropædagogik, autisme, seksualitet. Derudover vil du også blive tilbud at deltage i de dele af Sølunds undervisning til studerende, som er relevante ift. den afdeling, du er i praktik.

 

Forventninger til alle studerende

  • At du møder borgerne med respekt og ligeværdighed
  • At du tør bruge dig selv i forhold til borgerne, men samtidig er i stand til at sætte personlige grænser
  • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, primært eftermiddag/aften, og at arbejde meget selvstændigt
  • At du er loyal overfor teamets beslutninger
  • At du er indstillet på at give og modtage faglig kritik
  • At du forholder dig reflekterende, eksempelvis gennem din portfolio
  • At du er åben overfor at arbejde med dine ressourcer og din tilgang til den pædagogiske rolle

 

Psykomotorikstuderende er pt. placeret  på Skanderborg Aktivitetscenter, men med mulighed for at lave forløb/projekter rundt i hele organisationen. Dette aftales i samarbejde med daglig leder og praktikvejleder.

 

Pædagogstuderende 

Se vedhæftede skema med oversigt over fordelingen af praktikpladser til pædagogstuderende. Oversigt over praktikpladser ved Bostederne


 

Praktikbeskrivelser Pædagogstuderende  

 

Ved udybende spørsgsmål kontakt praktikansvarlig Maj-Britt Skovsgaard på enten mobil 24597588 eller mail:

maj-britt.skovsgaard.jorgensen@skanderborg.dk