STU

På Skanderborg STU arbejder vi ud fra et anerkendende og positivt menneskesyn. Vi tror på, at alle gør deres bedste med de kompetencer og muligheder, de har. Trivsel og dialog er i højsæde.

 

Vi har en fast og genkendelig dagsstruktur – det giver eleverne ro og overblik.

 

Undervisningen foregår individuelt og i grupper. Den tilrettelægges individuelt - med afsæt i den unges ressourcer og ønsker - ud fra faglige, sociale og personlige læringsmål, beskrevet i den enkelte elevs uddannelsesplan.

 

Den unges selvværd og selvtillid styrkes gennem større kendskab til egne evner, drømme og behov. Vi træner evnen til at mærke og respektere egne og andres grænser.

 

Den unge har i høj grad indflydelse på skoledagen og inddrages i beslutninger, der vedrører eget liv.

 

Målet er at ruste den unge til at kunne leve et så selvstændigt og værdigt liv som muligt, hvor egne kompetencer bruges bedst muligt i fremtidig beskæftigelse og fritidsliv.

 

Den unges rygsæk fyldes med gode oplevelser og brugbare ”værktøjer” på Skanderborg STU.

 

Se mere på www.skanderborg-stu.dk