Prisk

 

PRISK er en samling af repræsentanter for de lokale pårørenderåd for udviklingshæmmede fra bosteder i hele Skanderborg kommune: Sølund og Bostederne i Skanderborg. PRISK er et kontaktled mellem bostederne og kommunen samt bostederne indbyrdes. PRISK har en repræsentant i handicaprådet og holder mindst 2 årlige dialogmøder med handicapchefen. Hjemmesiden er under opbygning.

 

 

 

Medlemmer af PRISK per 1/1 2021

Fra bestyrelsen for Pårørendeforeningen, Sølund:

Aase Lorenzen, Baunevej 7, Nim, 8740 Brædstrup. Mobil 40444682. Mail: info.jhcare@mail.dk

Karl Højberg, Kattrupvej 21, Tebstrup, 8660 Skanderborg. Mobil 29847539

Mail: karlhojbjerg@gmail.com

John Simonsen, Vædebrovej 5, 8660 Skanderborg. Mobil 61656491

Mail: johnksim@gmail.com

Der mangler en repræsentant fra Pensionatet Skanderborg Øst/Kilden.

 

Fra lokalrådet,  Solsikken i Voerladegaard:

Ole Tonnesen, Bakkevej 2 B, 8732 Hovedgaard. Tlf. 75661625/23417888. Mail: ot.bakkevej@gmail.com

Denise Masanet, Vesterhøjvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. Tlf. 75656249. Mail: soeren.denise@live.dk

Fra lokalrådet, bostederne i Galten, Ry, Hørning:

Magda Andersen, Ægirsvej 3, 8680 Ry. Tlf.86892348/21701956. Mail: magdaandersen@hotmail.com

 

Fra lokalrådet, Pensionatet  i Skanderborg og bostedet Kilden:

 

Karen Grove-Nielsen, Mobil: 2277 2167,karengrovenielsen@gmail.com

Fra lokalrådet, Bofællesskabet Skrænten, Fælleshuset Møllegade og P.la Coursvej:

Benedicte Müller, Næsset 44, 8660 Skanderborg. Tlf: 86521616/23425164. mail: benedicte.m@dadlnet.dk