Dagcenter og Club Charlie

Hent en folder om Dagcenteret og Club Charlie her

 

Beskrivelse af Dagcentret

 

Dagcentret er beliggende på Pavillon 4, Dyrhaven 10d i Skanderborg

 

Dagcentret er et tilbud for borgere der generelt har brug for gennemgribende og omfattende støtte, struktur, opmærksomhed, omsorg og guidning i hverdagen.

 

Dagcentret er organiseret i et personalemæssigt team og to borgermæssige grupper. En` gruppe for de yngste og for de ældste, herunder Club Charlie for +65 år. Der er i alt ca. 37 borgere tilknyttet Dagcentret.

 

Det er kendetegnende for Dagcentret at hverdagen er meget struktureret og genkendelig, med fast ugeskema, aktiviteter og gøremål for både gruppen og den enkelte. Personalet er altid tilstedeværende og nærværende og fordeler sig bevidst i forhold til borgernes behov for støtte, opmærksomhed og tryghed. Kontakten og relationen, før aktiviteten og metoden.

 

Hertil en flyverfunktion ift. ad hoc hjælp og opgaver, telefon mv.

Meget af strukturen indebærer også at tilvejebringe den fornødne tid og opmærksomhed til bespisning, hygiejne, fysisk træning og for nogle borgere fuldstændig støtte i dagligdagen.

 

Udover den generelt nævnte faglighed, er der i Dagcentret den nødvendige faglighed ift. autisme.

 

Aktiviteterne i Dagcentret er mangeartede og forskellige, tilrettelagt i forhold til gruppen og/eller den enkelte. Musik, sanglege, gymnastik, motion, Snoezel, udflugter, madklub, små sysler og opgaver, montage, højtlæsning, massage og meget andet.