Aktivitetscenter og Butikken

Hent en folder om Aktivitetscenteret her og Butikken her.

 

Beskrivelse af Aktivitetscenteret

 

AC er beliggende på Pavillon 4, Dyrehaven 10d i Skanderborg

AC er et tilbud for borgere der generelt har brug for moderat støtte, struktur, opmærksomhed, omsorg og guidning i hverdagen.

Der er også borgere tilknyttet AC med let og omfattende behov for støtte.

AC er organiseret i et personalemæssigt team og en stor borgergruppe med et stort funktionsmæssigt og kognitivt spænd. Der er i alt tilknyttet ca. 50 borgere til Aktivitetscentret.

Der er en fast generel struktur i AC med morgenmøde, planlægningsmøde, formiddagsaktiviteter, middagspause og eftermiddagsaktiviteter. Hertil en flyverfunktion ift. ad hoc hjælp og opgaver, telefon mv.

Hverdagen understøttes af en tydelig struktur, og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og udviklingsniveau, skabes et aktivt miljø med mange muligheder for udvikling, aktiviteter, relationer og tilpas forstyrrelse.

 

Der arbejdes i høj grad bevidst med borgernes mulighed for mestring i aktivitetsmæssige, arbejdsmæssige og sociale situationer. Der arbejdes ligeledes bevidst på, at borgerne udvikler og bruger deres indbyrdes relationer. Der bruges meget opmærksomhed på støtte, vejledning og guidning således borgerne selv kan vælge og udføre opgaver og aktiviteter.

Opgaverne og aktiviteterne er mange og nogle varierer ofte. Borgerne har stor indflydelse og får den nødvendige hjælp til forslag af aktiviteter og valg af disse.

Formiddagen består for det meste af arbejde og aktiviteter i værksteder – kantinedrift, montage, kreativ, glas, træ mv. Eftermiddagen mere af aktiviteter som hockey, teater, dans, musik, spil, banko, fitness o. lign.

 

Beskrivelse af Butikken

 

Butikken er beliggende på Adelgade 116 (Hovedgaden) i Skanderborg.

Butikken er et tilbud for borgere der generelt har brug for moderat støtte, struktur, opmærksomhed, omsorg og guidning i hverdagen.

Der er også borgere tilknyttet Butikken med let og omfattende behov for støtte. Der er i alt tilknyttet ca. 20 borgere.

Personalet er organiseret i et` team, det samme er borgerne. Flere borgere er i løbet af en uge både i Aktivitetscentret og i Butikken, meget afhængigt af borgernes interesse for forskellige opgaver og relationer.

Butikken er i høj grad et arbejdende værksted med butik, hvor man beskæftiger sig med at sy, brodere`, væve, butiksdrift, maling o. lign. Der arbejdes endvidere med rammesætning, arbejdspladskultur, aftaler, sociale relationer og andre relevante emner for at få, et lille fysisk sted med mange mennesker, til at fungere godt for alle. Bl.a. har alle faste pladser i mindre grupper, primært i forhold til sociale relationer.

Der afholdes morgenmøde hver morgen, hvor opgaver, aktiviteter mv aftales og fordeles og hvor forhold af fælles interesse afklares. Hertil en flyverfunktion ift. ad hoc hjælp og opgaver, telefon mv.

Butikken har relativt dårlige rammer for fysisk handicappede