Pårørende

Ønsker og rammer for samarbejde med borgere og pårørende

Fagsekretariatet og tilbuddene på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet har lavet en beskrivelse af områdets ønsker og rammer for samarbejdet med borgere og pårørende. Beskrivelsen  er lavet på baggrund af en proces, hvor der er indhentet viden og input fra pårørende og fagpersoner samt kommentarer fra Handicap- og Seniorrådet.

Hvorfor har vi lavet denne beskrivelse?
Målet med beskrivelsen er at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere, så vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige rammer for indsatsen og for borgernes dagligdag – herunder for borgernes mulighed for at være aktive i eget liv og klare mest muligt selv.

Hvad indeholder beskrivelsen?
Beskrivelsen - som du finder nedenfor - indeholder følgende afsnit:

  • Hvorfor har vi lavet denne beskrivelse af ønsker og rammer?
  • Hvad ønsker vi, at borgere og pårørende oplever?
  • Hvilke andre muligheder findes der?
  • Hvilke rammer sætter lovgivningen?

 

Findes her: https://www.skanderborg.dk/kvalitetsstandard