Metode

Den overordnede pædagogiske tilgang er neruropædagogisk

Hvor der er fokus på anderkendende og relationsskabende pædagogiske tilgange.


Neuropædagogik er et skandinavisk begreb, hvor en af ophavsmændene bag er hjerneforsker Kjeld Fredens. Neuropædagogik er pædagogiske overvejelser, fremgangsmåder og anvisninger til personer med funktionsnedsættelse, som skyldes skader i hjernen. Pædagogen er talentspejder i stedet for fejlfinder, der søger efter kompetencer hos borgeren, så den enkeltes funktionsniveau kan udvikles eller fastholdes.

 

Anerkendende pædagogik er ikke kun en arbejdsmetode, men også et menneskesyn. Et menneskesyn hvis fundament er, at ”den jeg står over for altid gør sit bedste”. Det handler om gensidig respekt og værdighed i relationerne, således at alle oplever at være i et trygt og godt samvær. Vi har fokus på den aktive borger under begrebet ”rehabilitering”, hvor borgerne skal kunne mest muligt - med de forudsætninger den enkelte har.


At arbejde relationsskabende betyder, at den ”gode kontakt” mellem mennesker har betydning for den enkeltes udviklingspotentiale. Derfor lægger vi stor vægt på, at der skabes god kontakt personale og borgere imellem.


Vi møder borgeren, der hvor denne er. Der arbejdes individuelt med hver borger, med udgangspunkt i de mål, der er for den enkelte ift. pædagogiske handleplaner. Det kræver et indgående kendskab til den enkelte borger. Vores opgave er at støtte og guide, så borgeren føler sig som et selvstændigt og værdsat menneske. Vi arbejder på at give de optimale livsbetingelser inden for de givne rammer. Vi vægter selvbestemmelse, medbestemmelse og borgerinddragelse, gensidig respekt og ligeværdighed i samværet med borgerne.