Lokalrådet

Lokalrådene.

De lokale pårørenderåd vælges blandt borgernes familiemedlemmer og andre pårørende - alle interesserede er velkomne til at henvende sig. På møderne kan ethvert emne, der har betydning for borgernes hverdag, tages op på et generelt niveau. Lokalrådene mødes med lederen for lokalrådet fire gange om året, får orientering om relevante områder og tiltag - og tager selv emner op til drøftelse. Det kan handle om arbejdstilrettelæggelse, pædagogik, motion, kost, fritid og meget andet.

Se vedtægter og referater, link her på siden.

Lokalrådet,  Solsikken i Voerladegaard:

Repræsentant fra Stjernen: Sonja Knudsen, Kirkedalen 16, 8660 Skanderborg, tlf. 75782350, mobil 21382348. Mail: kirkedalenknudsen@gmail.com

 

Repræsentant fra Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård, tlf. 75661625, mobil 23417888

Mail: ot.bakkevej@gmail.com (formand)

 

Repræsentant fra Stjerne: Denise Masanet, Vesterhøjvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. tlf.75656249 Mail: soeren.denise@live.dk

 

Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, tlf. 75751641

 

Repræsentant fra Månen: Anders Jørgensen, Geneegade 4, 8700 Horsens, tlf. 23457902

Mail: genees4@stofanet.dk

 

Hvis I ikke allerede får referatet via mail, kan I få det ved at sende jeres mail adr. til solsikken@skanderborg.dk.                                        

Lokalrådet, bostederne i Galten, Ry.

Magda Andersen, Ægirsvej 3, 8680 Ry. Tlf.86 89 2348/21 701956. Mail: magdaandersen@hotmail.com

 

Else K. Jensen, Dybdal Skovej 47, 8600 Silkeborg. Tlf.86 815148/. Mail: eljensen@fiberpost.dk

 

Kristian Skovhus, Thorsvej 21, 8464 Galten. Mobil: 40237023

Mail: skovhus.kristian@gmail.com

Lokalrådet, Pensionatet i Skanderborg og bostedet Kilden:

Rikke Nemec – afdelingsleder, Mobil: 2334 2135, rikke.nemec@skanderborg.dk

Tina Mortensen, Mobil: 2330 7379

René Mortensen, Mobil: 3055 0053, Remo@profibermail.dk

Lars Reher, Mobil: 3161 4661, glr.reher@outlook.com

Sine Baggesen, Mobil: 3032 8902, Fastnet: 8684 1995, sinekb@gmail.com

Nancy Mikkelsen, Mobil: 4034 3073, nancythane@gmail.com

Eva Jensen, Mobil: 6110 4438, miniwebber@me.com

Karen Grove-Nielsen, Mobil: 2277 2167,karengrovenielsen@gmail.com

Lokalrådet, Bofællesskabet Skrænten, Støttecenter Skanderborg, Hørning og Poul.la Coursvej:

Leder på Bostøtten: Lillian Skov. Lillian.Skov@skanderborg.dk

 

Anni Nielsen: Horsensvej 21 8464 horsevej21@gmail.com / 86 94 55 04

 

Birthe Jensen: Gammelvej 6 8530 Hjortshøj. he-la@mail.dk / 40 18 89 39/86 99 24 60

 

Tove Jørgensen: Lyngvej 21 8660 Skanderborg. tovedagplejer@hotmail.com / 24 67 85 63

 

Benedicte Müller: Næsset 44 8660 Skanderborg. benedicte.m@dadlnet.dk / 23 42 51 64/86 52 16 16

 

Vedtægter Støttecenter