Lokalrådet

Lokalrådene.

De lokale pårørenderåd vælges blandt borgernes familiemedlemmer og andre pårørende - alle interesserede er velkomne til at henvende sig. På møderne kan ethvert emne, der har betydning for borgernes hverdag, tages op på et generelt niveau. Lokalrådene mødes med lederen for lokalrådet fire gange om året, får orientering om relevante områder og tiltag - og tager selv emner op til drøftelse. Det kan handle om arbejdstilrettelæggelse, pædagogik, motion, kost, fritid og meget andet.

Se vedtægter og referater, link her på siden.

Lokalrådet,  Solsikken i Voerladegaard:

Repræsentant fra Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård, tlf. 75661625, mobil 23417888

Mail: ot.bakkevej@gmail.com (formand)

 

Repræsentant fra Stjernen: Denise Masanet, Vesterhøjvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. tlf.24407222 Mail: soeren.denise@live.dk

 

Repræsentant fra Månen:  

Ingrid Petersen. Havet 102, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg. Mobil 53282806. 

Mail: orla@nrdn.dk

 

Repræsentant fra Solen: Marianne Krogh, Vestbirkvej 43, 8752 Østbirk. Mobil 25122633

Mail: makrogh43@hotmail.com

 

 

Hvis I ikke allerede får referatet via mail, kan I få det ved at sende jeres mail adr. til solsikken@skanderborg.dk.                                        

Lokalrådet, bostederne i Galten, Ry, og Hørning

Magda Andersen, Ægirsvej 3, 8680 Ry. Tlf.86 89 2348/21 701956. Mail: magdaandersen@hotmail.com

 

Kristian Skovhus, Thorsvej 21, 8464 Galten. Mobil: 40237023

Mail: skovhus.kristian@gmail.com

Lokalrådet, Pensionatet i Skanderborg og bostedet Kilden:

 

Rikke Nemec – afdelingsleder, Mobil: 2334 2135, rikke.nemec@skanderborg.dk

 

Tina Mortensen, Mobil: 2330 7379

René Mortensen, Mobil: 3055 0053, Remo@profibermail.dk

 

Lars Reher, Mobil: 3161 4661, glr.reher@outlook.com

 

Sine Baggesen, Mobil: 3032 8902, Fastnet: 8684 1995, sinekb@gmail.com

 

Nancy Mikkelsen, Mobil: 4034 3073, nancythane@gmail.com

 

Eva Jensen, Mobil: 6110 4438, miniwebber@me.com

 

Karen Grove-Nielsen, Mobil: 2277 2167,karengrovenielsen@gmail.com

Lokalrådet, Bofællesskabet Skrænten, Støttecenter Skanderborg, og Poul.la Coursvej:

Leder på Bostøtten: Lillian Skov. Lillian.Skov@skanderborg.dk

 

Anni Nielsen: Horsensvej 21 8464 horsevej21@gmail.com / 86 94 55 04

 

Birthe Jensen: Gammelvej 6 8530 Hjortshøj. he-la@mail.dk / 40 18 89 39/86 99 24 60

 

Tove Jørgensen: Lyngvej 21 8660 Skanderborg. tovedagplejer@hotmail.com / 24 67 85 63

 

Benedicte Müller: Næsset 44 8660 Skanderborg. benedicte.m@dadlnet.dk / 23 42 51 64/86 52 16 16

 

Stella Lambek Vesterskovvej 8 a 3 lejlighed3 8660 Skanderborg lambek@mail.dk 22978430

 

 

Vedtægter Støttecenter