Om socialtilsyn

I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark.

 

Tilsynsreformen beskrives som én af de største reformer i nyere socialpolitik og indeholder markante ændringer af den hidtidige tilsynspraksis på det sociale område.

 

Lovens overordnede formål er først og fremmest at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der, efter lov om social service, leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. I den politiske aftale er flg. hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

 

Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden. Borgerne i centrum i alle sociale døgntilbud og plejefamilier. Ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes. Der skal være bedre styr på økonomien.

 

Formålet med tilsynsreformen skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af tilsynsopgaven.

 

Klik her for at komme til Tilsyn Midt