Hvorfor blive frivillig

Der kan være mange forskellige grunde til at frivillige kommer til os. 

 

Mange frivillige oplever at de udvikler sig og får nye kompetencer.

 

At de får mere energi og bliver gladere, når de gør en forskel for andre.

 

At de får nye venner og bekendte i det frivillge arbjede.