Hvor kan jeg klage?

I samarbejdet mellem Bostedernes medarbejdere og jer som pårørende kan der opstå misforståelser eller uoverensstemmelser, som det er vigtigt at få ryddet af vejen så hurtigt som muligt.

Pædagog

Hvis du som pårørende har brug for at klage eller give udtryk for din utilfredshed, skal du i første omgang tage kontakt til den pædagog/hjemmevejleder, som din pårørende er tilknyttet. De kan i de fleste tilfælde få udredt de fejl eller misforståelser, der er opstået.

Afdelingsleder

Hvis samtalen med kontaktpædagogen eller hjemmevejlederen ikke giver tilstrækkelig afklaring, er du velkommen til at henvende dig til den afdelingsleder, der har din pårørendes område som ansvar. Se hvem det er under vores organisation.

Kontraktholder 

Er det en overordnet problemstilling, eller har du ikke fået tilfredsstillende svar fra enten pædagog eller afdelingsleder, er du velkommen til at kontakte kontraktholderen.

Kommunen

Hvis der er nogle overordnede problemstillinger, du ikke har fået tilfredsstillende svar på ved bostedets forstander, er du velkommen til at henvende dig til Skanderborg Kommunes Ældre og Handicap sekretariat:

Skanderborg Kommunes Ældre og Handicap sekretariat

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg 

Tlf. 87 94 78 50

Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et social tilbud eller i en plejefamilie.

 

Link til Socialtilsyn Midts Whistleblower