Hverdagen i Solsikken

En typisk hverdag vil være at beboerne står op kl. 6.00 - 7.00, får morgenmad, tager bussen
eller bliver hentet til dagtilbud/arbejde.
Beboerne kommer hjem igen kl. 14.30 - 15.00.
Der er ta'selv kaffe og frugt.

Herefter skal beboeren måske i bad, have smurt madpakke, vasket tøj, indkøb i byen, til en
fritidsaktivitet o. lign.
Der kan også være pligter der skal klares såsom borddækning, oprydning m.v.

Kl. 17.30 er der spisning, efter spisning skal man evt. til en aktivitet, (der er en del aftenskoleaktiviteter) eller deltage i noget på stedet, ordne vasketøj, eller bare slappe af i boligen eller foran fjernsynet i fællesrum.

Omkring 20.45 er der aftenkaffe.
Ca. kl. 21.30 på hverdage begynder beboerne at gøre klar til at gå i seng, efter kl. 22.00 er der 2 personaler for alle afdelinger.
Fra kl. 23.00 - 06.30 er der 1 vågen nattevagt for alle afdelinger.

Værdier og normer

Der er en ligeværdig omgangstone, der tales med og ikke om beboeren.Nødvendig intern kommunikation medarbejderne imellem sker på steder, hvor der ikke er beboere, hovedsagelig på kontoret.Beboeren inddrages i størst mulig omfang i kommunikationen.Der laves individuelle aftaler, om vi må gå ind i den enkeltes bolig, når vedkommende ikke er tilstede og i hvilket omfang og med hvilket formål, altid mindst muligt.Der ringes /bankes altid på.Der er indflydelse på hvilket tøj, man vil have på.Ved indkøb gives der valgmulighed, dette kan variere fra beboer til beboer, måske er det at vælge mellem 2 forskellige ting ens niveau, andre vælger mere frit.Posten åbnes sammen med beboeren.Man bestemmer selv hvornår, man står op i weekenden.Der er ikke forstyrrelser, når man er på badeværelset med sin hjælper.

 

Medarbejdernes værdier:

Snakker med hinanden ikke om hinanden.Siger det man ser og tænker.Tiltaler hinanden på en venlig og åben måde (assertiv) Hjælper hinanden. Acceptere forskellighed.