Hverdagen på Poul La Coursvej 29

En typisk hverdag

Beboerne står op selv og spiser deres morgenmad i egne lejligheder. Nogle borgere får dog støtte fra personalet, til at komme godt ud af døren. Alle er i beskæftigelse og sørger selv for at komme af sted. De pædagogiske medarbejdere er i bofællesskabet eller hos beboerne fra kl. 7.00. 

 

Alle ugens dage er der altid kaffe på kanden og mulighed for socialt samvær om eftermiddagen.

 

Der er tilbud om fællesspisning til aften, alle ugens dage, undtagen lørdag, hvor fællestuen danner rammen om brunchcafé, som samler alle borgere, både fra andre bofællesskaber, men også eksterne borgere der er visiteret hertil. Aftensmaden bestilles ved Bostedernes dygtige køkken.

 

Eftermiddage og aftener bruges bl.a. til at spille spil, motion, se nyheder, kreative sysler,grine og pjatte, samt pædagogisk støtte til forefaldende opgaver eller problemer i sociale relationer, der dukker op i hverdagen.

 

Hver mandag inviteres til mandagssamvær/klub, hvor der især er fokus på sundhed. Både fysisk og mentalt og på den hjemmelavede mad.

 

Der er personale dækning 7.00-21.00, men borgerene har selv mulighed for at benytte fællesslejligheden i tidsrummet 7.00-22.30, medmindre andet er aftalt.

 

Vi er alle fælles om praktiske opgaver, som borddækning, madlavning og opvask og alle tager deres tørn og bidrager til fællesskabet.

 

Fællesmøde

 

En gang om ugen mødes personale og borgere i fællestuen over en kop kaffe for at planlægge den kommende uge. Både persoanle og borgere sætter emner på dagsordenen og sammen taler vi om, hvad der rører sig og hvem der skal til bestemte aktiviteter. Vi snakker også dagligdagen i bofællesskabet, så vi kan få løst eventuelle problemer med det samme.

 

Hjælp til hver enkelt

 

Hver uge har hver enekelt borger et planlagt hjemmebesøg, men en pædagog. Her ordner vi det er er behov for og trænger sig på. Måske skal der købes nye sko eller shampoo ude i byen, eller bestilles tid til frisør eller tandlæge. Måske der skal tjekkes op på post, e-boks, kigges på økonomien, eller der skal arrangeres kontakt til familie eller venner.

 

Pædagogerne tilbyder hjælp til at overskue den kommende uge. Nogle borgere har en ugetavle, hvor hver ugedag beskrives med ord eller billeder. Andre har behov for at få talt medicin op, ordnet vasketøj eller få ryddet op. Vi arbejder altid ud fra de mål borgeren sammen med sagsbehandleren har bestilt os til.

Hjælp til selvhjælp

Beboerne får personlig støtte og vejledning til både de praktiske opgaver i hverdagen som rengøring, økonomi, køb af gaver, tøj og mad, og planlægning af aftaler med venner og familie. Og til det mere personlige, der handler om at kunne overskue sin hverdag og have det godt med både pårørende, andre beboere og venner. Vi ledsager til og hjælper med kontakten til offentlige myndigheder, læger, specialister og dagbeskæftigelse.

Medborgerskab og medbestemmelse

Vi opfordrer i hverdagen til at borgerne er aktive medborgere og bliver integret og deltagende i lokalsamfundet. Vi deltager f.eks i månedlig fællsspisning i boligområdet og øvrige aktiviteter, såsom sommerfest. Mange støtter aktivt det lokale håndboldhold og arbejder som frivillige. Vi bruger de kulturelle tilbud Skanderbrog City byder ind med, som udstillinger, koncerter, foredrag og markedsdage. Vi lægger vægt på selvbestemmelse og medinddragelse. Borgerene er med i diverse udvalg vedr. rejser, ture ud af huset, planlægning af forskellige events, som f.eks. kunne være en "sport for sjov dag". Vi opfordrer til at borgerne kommer med input til aktiviteter i eller uden for huset, som vi kan støtte op om.