Hverdagen på Poul La Coursvej 27

Hverdagen på PLC 27

Personaledækning:

Man. + tirs. + tors. + fre.  Kl. 7.00-21.00

Ons. : Kl. 7.00-17.00 i ulige uger og 7.00-21.00 i lige uger

Lør. : Kl. 9.00-17.00

Søn.: Kl. 13.00-21.00

 

På hverdage er der fælles morgenmad, med mulighed for at spise i en mindre gruppe sammen med personale. Der tilbydes bostøtte efter behov, herunder madlavning sammen med andre borgere. Ugen planlægges således at hverdagen bliver overskuelig og tilpasset borgerens ressourcer og mål for bostøtten. Støttecentret tilbyder mange aktiviteter i fritiden og samvær med andre borgere, hvor de sociale kompetencer styrkes og fællesskaber udvikles.