Hvad kan vi tilbyde

Samværstilbuddet er for borgere, med tilknytning til Støttecentret.

 

Det er både mennesker der bor i egen lejlighed med behov for socialpædagogisk bistand og mennesker der bor i bofællesskab efter § 85 (lov om Social Service). 

 

Der er ca. 80 borgere tilknyttet stedet.

 

Fælles samvær på tværs:

Mandag/torsdag kl.15.00-20.00 i Møllegade og på Poul la Coursvej

Tirsdag kl.15.00-20.00 i Møllegade

Lørdag kl.10.00-13.00 på Poul la Coursvej

 

Derudover er der svømning i Horsens svømmehal for tilmeldte hver tirsdag fra kl. 16.00-19.00.

Vi tager ofte på udflugter eller småture, og vi deltager i mange forskellige arrangementer i løbet af året. Gode oplevelser sammen med andre giver energi og mod på mere.

 

Hvilken støtte kan borgeren få:

 • Støtte til at etablere venskaber og hjælp til at overskue omverdenen
 • Støtte til at være i sociale fællesskaber
 • Støtte til at få prøvet nye aktiviteter af og få indhold i fritiden
 • Støtte til at planlægge indkøb og lave sund mad i klubben
 • Støtte til fysiske aktiviteter
 • Støtte til at arrangere ture osv. uden pædagogisk ledsagelse

 

Målsætningen for støtten er:

 • At give den enkelte borger mulighed for at være sammen med ligesindede
 • At udvikle sociale kompetencer gennem oplevelser og samvær
 • At udvikle færdigheder til at kunne begå sig i det offentlige rum
 • At styrke den enkelte borgers selvindsigt og identitet
 • At arbejde med konfliktløsning
 • At give passende udfordringer, så den enkelte borger udvikler sig ud fra egne forudsætninger