Hvad kan vi tilbyde i Solsikken

Omfanget af hjælpen og støtten til den enkelte beboer er individuel og fremgår af dennes pædagogiske plan (handleplan), dagsrytmer, mv.

Beskæftigelse/dagtilbud:

Beboere der modtager et beskæftigelsestilbud udenfor bostedet, benytter p.t. følgende steder:

 

 • Det beskyttede værksted Horshøj i Horsens.
 • Daghjemmet Skovbrynet i Horsens.
 • Skanderborg aktivetscenter.
 • STU Forløb - Skanderborg, Horsens

Aktiviteter:

Der er mulighed for aftenskoleundervisning:

 • Svømning
 • Undervisning i brug af iPad
 • Musik og dans
 • Friluftliv
   

Der kan etableres individuelle aktiviteter med egen ledsager.

Ledsageordningen:

Ønsker en beboer individuel ledsagelse til aktiviteter, udflugter, ture, m.v., vil der være mulighed for dette via ledsageordningen, hvor man kan bevilges op til 15 timers individuel ledsagelse pr. måned.

En forudsætning for at komme i betragtning til denne ordning er, at man kan ledsages af en person, der ikke er pædagogisk uddannet.

Reglerne siger også, at den ledsagelse man i forvejen får fra bostedet, skal fratrækkes de 15 timer.
For beboerne på Solsikken bevirker det, at de får fra 7-11 timers ledsagelse pr. måned.

Ture / udflugter:

Stedet tilbyder dagsture / udflugter, biograftur, udstillinger, byfester, strandtur m.v.
Der arrangeres 2-3 ture pr. måned, hvor man deltager på skift eller efter lyst og interesse. Den enkelte kan forvente 1 måske 2 ture pr. måned.

Koloni:

Hver beboer tilbydes 3 - 4 dages koloni årligt.

Omfanget af personalestøtte på kolonien er individuel og afgøres af bostedet. 

Transport / busser:

Solsikken råder over 3 busser, hvor af to har monteret kørestolslift, herudover har vi også en personbil.
Busserne og bilen bruges når det pædagogiske personale ledsager beboerne til helbredsmæssig kontrol, indkaldes hos læge, tandlæge, sygehus e.l. Derudover benyttes de også i forbindelse med indkøb, ture/udflugter og transport til festivaller. Kørestolsliften gør at ældre og gangbesværede kan deltage på lige fod med de øvrige beboere.

Madlavning:

Personalet køber ind og tilbereder maden i samarbejde med beboerne i Planeten og Bofællesskabet, øvrige beboere får leveret varm mad fra Pensionatet Øst.
 

Der er udarbejdet en kostpolitik der i hovedtræk går ud på, at maden i størst mulige omfang skal være sundt og fedtfattig.

Rengøring:

Rengøringspersonale står for rengøring af fællesarealer, samt hos den enkelte beboere, dog kan enkelte beboer gør det selv, eller i samarbejde med en pædagog.

Hjælp fra personalet

Der er pædagogisk døgndækning til alle beboere i Solsikken

Vores mål

Vi vil gerne støtte den enkelte borger i at have størst mulig indflydelse på sit eget liv.

 

Det er vigtigt for at hjælpe den enkelte beboer med at:
 

 • Have tryghed og harmoni i hverdagen
 • Blive hørt og anerkendt for sine meninger og holdninger og samtidig give plads til andres
 • Skabe balance mellem udfordring og forudsigelighed.

Hjælp til selvhjælp

Beboerne får personlig støtte og vejledning til både de praktiske opgaver i hverdagen som rengøring, økonomi, køb af gaver, tøj og mad, og planlægning af aftaler med venner og familie. Og til det mere personlige, der handler om at kunne overskue sin hverdag og have det godt med både pårørende, andre beboere og venner. Eller hjælp til kontakten med offentlige myndigheder, læger, specialister og dagbeskæftigelse.

Hvordan får jeg en bolig på Solsikken?

http://bostederne.dk/hvordan-faar-vi-et-tilbud/