Hvad kan vi tilbyde på Skrænten

Skræntens borgere

Borgerne i bofællesskabet Skrænten er voksne psykisk udviklingshæmmede, der har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service. De har alle sammen lyst til at bo i egen lejlighed samtidig med, at de er en del af et overskueligt fællesskab.

Borgerne er delvis selvhjulpne i dagligdagen og færdes selv i nærmiljøet. De står op om morgenen, laver madpakke og klarer deres personlige hygiejne. De er alle i dagbeskæftigelse, og med støtte og vejledning holder de selv deres lejlighed ren og pæn og køber selv ind.

Alle Skræntens borgere er en del af fællesskabet og deltager i pligter og daglige gøremål sammen med de øvrige beboere.

Vi har seks lejligheder.

Hjælp fra personalet

En gruppe pædagogisk personale er tilknyttet bofællesskabet. Vi er i huset: som udgangspunkt.
Hverdage: kl. 7.00-9.00 og kl. 15.00-21.00.
Weekender og helligdage: Kl. 10.00-19.00

Udover de faste tidspunkter er vi i huset efter aftale med den enkelte borger.

Vores mål

Vi vil gerne hjælpe den enkelte borger med at sammensætte og tilrettelægge det gode liv og skabe udviklingsmuligheder for hver enkelt.

Vi vil gerne hjælpe den enkelte til:  

  • At have indflydelse på sit eget liv
  • At skabe en kultur i bofællesskabet, hvor der er plads til at blive hørt og anerkendt for sine meninger  og holdninger, og samtidig give plads til andres.
  • At skabe balance mellem udfordring og forudsigelighed

 

Hjælp til selvhjælp

Beboerne får personlig støtte og vejledning til både de praktiske opgaver i hverdagen som rengøring, økonomi, køb af gaver, tøj og mad, og planlægning af aftaler med venner og familie. Og til det mere personlige, der handler om at kunne overskue sin hverdag og have det godt med både pårørende, andre beboere og venner. Vi hjælper også med kontakten til offentlige myndigheder, læger, specialister og dagbeskæftigelse.