Hvad kan vi tilbyde på Poul La Coursvej 29

Beboerne på Poul La Coursvej

Borgerne i bofællesskabet Poul La Coursvej er voksne psykisk udviklingshæmmede, der har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service. De er mellem 22 og 74 år gamle, og har alle sammen lyst til at bo i egen lejlighed samtidig med, at de har mulighed for både fællesskab og hjælp til hverdagens gøremål.

Nogle af borgerne er par og samboende. De er selvhjulpne i dagligdagen og færdes selv i nærmiljøet. De står op om morgenen, laver madpakke og klarer deres personlige hygiejne. De er alle i dagbeskæftigelse, og med støtte og vejledning holder de selv deres lejlighed ren og pæn og køber selv ind.

 

19 borgere er tilknyttet bofællesskabet. Otte lejligheder ligger i samme opgang. De øvrige lejligheder i området hører under Midtjysk Boligforening, og dem skal man skrives op til via boligforeningen. Der kan være lang ventetid på at få en lejlighed, derfor skal man skal være opmærksom på, at skrive sig op i god tid, inden man ønsker at flytte ind.

Hjælp fra personalet

Al personale er pædagogisk uddannet.

Der er altid en pædagogisk studerende i bofællesskabet.

Vi er i huset:

  • Hverdage: kl. 7.00 til 21.00-22.00.
  • Lørdag: kl. 09.00-17.00
  • Søndage: Kl. 13.00-21.00.