Hvad kan vi tilbyde på Poul La Coursvej 27

Velkommen til Poul la Coursvej 27

Her kan du læse lidt om vores forventninger til dig, og hvad du kan forvente af bostøtten.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Medborgerskab

Du kan forvente af os

 • Respekt for at du er herre i dit eget livAt vi taler til dig og behandler dig som et voksent, ansvarligt menneske
 • At vi hjælper dig med at træne og opøve færdigheder til at kunne færdes i samfundet og nærmiljøet

 

Vi forventer af dig

 • At du er indstillet på et tæt samarbejde med bostøtten
 • At du taler ordentlig til andre
 • At du bruger samfundet og nærområdet

Den aktive borger

Du kan forvente af os

 • At vi hjælper dig med at træne og opøve færdigheder til at mestre dit eget liv
 • At vi støtter dig i at opnå og fastholde din dagsbeskæftigelse
 • At vores støtte er tilpasset din løbende udvikling
 • At vi sammen med dig afklarer dine stærke og svage sider

 

Vi forventer af dig

At du med vores støtte og vejledning:

 • Holder din lejlighed ren og pæn
 • Forstår vigtigheden af en god personlig hygiejne
 • Lærer at købe ind og lave mad
 • Får gode vaner omkring kost og motion
 • Kan administrere din økonomi
 • Kan kommunikere med offentlige myndighederkan tage til tandlæge, læge og andre sundhedsinstanser
 • Kan håndtere eventuel medicin
 • At du er i dagsbeskæftigelse
 • At du løbende tager mere ansvar for dit eget liv
 • At du med tiden får indsigt i dine personlige ressourcer og vanskeligheder

Fællesskaber

Du kan forvente af os

 • At vi hjælper dig med at træne og opøve færdigheder i at opbygge og vedligeholde sociale relationer (eksempelvis til familie, venner, bofæller og kolleger)
 • At vi tilbyder sociale fritidsaktiviteter i Støttecentrets klubtilbud samt i bofællesskabet
 • At der er adgang til fællesarealer samt mulighed for at sætte dit eget præg på dem
 • At der er medbestemmelse i bofællesskabet

 

Vi forventer af dig

 • At du gør en indsats for at omgås andre mennesker og indgå i fællesskaber
 • At du er åben for at prøve nye ting
 • At du tager medansvar for at holde fællesarealer i pæn stand, så det er hyggeligt at være der
 • At du deltager i det ugentlige husmøde
 • At du deltager i det månedlige fællesmøde

Økonomi/Madkasse

200 kr.: 1 x madlavning om ugen

100 kr. til kaffe/te/frugt om mdr.

200 kr. til fælles status

Kost og udflugt

45 kr. pr. gang i klub minimum 3 x om ugen

Selvforsynende med

Frokost hver dag

Aftensmad 2 x om ugen.