Hvad kan vi tilbyde i Kilden

Kildens borgere

Borgerne i bofællesskabet Kilden er voksne psykisk udviklingshæmmede, der har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service.

Borgerne er delvis selvhjulpne i dagligdagen og færdes selv i nærmiljøet. De står op om morgenen, laver madpakke og klarer deres personlige hygiejne. De er alle i dagbeskæftigelse, og med støtte og vejledning holder de selv deres lejlighed ren og pæn og køber selv ind.

Alle Kildens borgere er en del af fællesskabet og deltager i pligter og daglige gøremål sammen med de øvrige borgere.

Hjælp fra personalet

En gruppe uddannet pædagogisk personale er tilknyttet bofællesskabet. Vi er i huset:
Hverdage: kl. 7.00-22.00
Weekender og helligdage: Kl. 9.00-19.00

Vores mål

Vi vil gerne hjælpe den enkelte borgere med at sammensætte og tilrettelægge det gode liv, og skabe udviklingsmuligheder for hver enkelt.
Det er vigtigt at hjælpe den enkelte borger med at:

  • Have indflydelse på sit eget liv
  • At skabe en kultur i bofællesskabet, hvor der er plads til at blive hørt og anerkendt for sine meninger og holdninger og samtidig give plads til andres.
  • Skabe balance mellem udfordring og forudsigelighed

Hjælp til selvhjælp

Borgere får personlig støtte og vejledning til både de praktiske opgaver i hverdagen som rengøring, økonomi, køb af gaver, tøj og mad, og planlægning af aftaler med venner og familie. Og til det mere personlige, der handler om at kunne overskue sin hverdag og have det godt med både pårørende, andre beboere og venner. Vi hjælper også med kontakten til offentlige myndigheder, læger, specialister og dagbeskæftigelse.