Hvad kan vi tilbyde på Brunhøj

Brunhøjs beboere

Borgerne i bofællesskabet Brunhøj er voksne psykisk udviklingshæmmede, der har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service. De har alle sammen lyst til at bo i egen lejlighed samtidig med, at de er en del af et overskueligt fællesskab.

Beboerne er delvis selvhjulpne i dagligdagen og færdes selv i nærmiljøet. De står op om morgenen, laver madpakke og klarer deres personlige hygiejne. De fleste beboere er  i dagbeskæftigelse, og med støtte og vejledning holder de selv deres lejlighed ren og pæn og køber selv ind.

Alle Brunhøjs beboere er en del af fællesskabet og deltager i madlavning, rengøring og andre daglige gøremål sammen med de øvrige beboere.

Vi har 10 lejligheder.

Hjælp fra personalet

En gruppe pædagogisk personale er tilknyttet bofællesskabet. Vi er i huset:
Hverdage: kl. 7.00 -21.00.
Weekender og helligdage: Kl. 10.00-20.00

Vores mål

Beboerne får personlig støtte og vejledning til både de praktiske opgaver i hverdagen som rengøring, økonomi, køb af gaver, tøj og mad, og planlægning af aftaler med venner og familie. Og til det mere personlige, der handler om at kunne overskue sin hverdag og have det godt med både pårørende, andre beboere og venner. Eller hjælp til kontakten med offentlige myndigheder, læger, specialister og dagbeskæftigelse.

 

Det er vigtigt for at hjælpe den enkelte beboer med at:

Have tryghed og harmoni i hverdagen og indflydelse på sit eget liv

Blive hørt og anerkendt for sine meninger og holdninger og samtidig give plads til andres. Skabe balance mellem udfordring og forudsigelighed