Dagtilbud på Solsikken

Mælkevejen er et dagtilbud til ældre udviklingshæmmede (kommunal beskæftigelses- og dagtilbud til voksne med varig fysisk/psykisk funktionsevne jvf. § 104).

Der er plads til 7-10 borgere i Mælkevejen, pt. er der 7 visiterede borgere.

Tilbuddet er for borgere der generelt har brug for støtte, struktur, opmærksomhed, omsorg og guidning i hverdagen. Herunder alders- og demens problematikker.

Dagcenteret er organiseret i 3 borger grupper. En gruppe med 3 borgere der er fysisk aktive. En gruppe med ældre borgere der har brug for fysisk hjælp, og den sidste gruppe med en enkelt borger der har brug for ”skærmning” i egen lejlighed, hvor hun bliver aktiveret.

Ens for alle 3 grupper er, at borgerne har stor gavn af at være i en mindre gruppe, hvor dagen er tryg og forudsigelig.

Der tilbydes middagshvil i egen lejlighed, til dem der har behov for dette. Mælkevejen holder åbent fra kl 9-14 hver dag og har til huse på Solsikken i Voerladegård.

 

Mål for Mælkevejen:

Støtte borgerne i at få en god alderdom,- hvor arbejdstempoet og aktiviteterne er tilrettelagt efter hver enkelt borger.

Give borgerne en rar og tryg hverdag på Mælkevejen, hvor de bliver set, hørt og forstået.

Støtte borgerne i fysiske aktiviteter og sund kost.

På dagcenteret er hverdagen meget struktureret og genkendelig, med fast ugeskema, aktiviteter og gøremål for gruppen og den enkelte.

Personalet er altid tilstede og nærværende, og fordelt ud på grupperne i forhold til borgernes behov for støtte, opmærksomhed og tryghed.

Kontakten og relationen, går før aktiviteten og metoden.

Vi støtter og guider den enkelte til at gøre mest muligt selv, på den måde vedligeholder vi borgerens færdigheder, så de får succes oplevelser, der bidrager til livskvaliteten og mestring i eget liv.
 

SAMARBEJDE/PÆDAGOGIK

Vi samarbejder med personalet i døgngrupperne dagligt, vi er med på personale møder når det er relevant.

Demens konsulenter, vi trækker på viden og hjælp fra Skanderborg kommunes konsulenter.

VISO konsulenter, benyttes når der sker markante ændringer i borgernes adfærd, og der er behov for ny faglig viden.

Neuro pædagogik og neuropsykologi, vi får undervisning og deltager i relevante temadage, da pædagogikken er den røde tråd i det pædagogiske arbejde, så borgerne oplever genkendelighed, struktur og tryghed i hverdagen som svarer til deres udvikling/kompetencer.
 

Vi mødes/samarbejder bl.a. med:

Dagplejen i Voerladegård: 4-5 gange om året har vi sammenkomst/aktiviteter med byens dagpleje, så som påskeklip, mini OL i Solsikkens have, sommerhygge på bondegården eller i bålhytten, efterårstur i skoven, juleklip.

Pårørende: Vi inviterer 2 gange om året de pårørende til sommerhygge på terrassen og nytårskur. Der er altid stor opbakning til disse arrangementer.

Frivillige: Der kommer hver uge en frivillig med sin lille hund.

Demensklovne: Der er faste aftaler med demensklovnen fra gruppen ”Forglem mig ej”.