Centralråd

Det centrale pårørenderåd

Det Centrale råd, er et råd med 1 repræsentant fra de forskellige pårørenderåd ved Bostederne Skanderborg, som mødes med Thomas Hamann  (kontraktholder) 3-4 gange årligt.

Birthe Jensen. (Støttecenteret) Tlf: 8699 2460 el. 4018 8939 

hela8530@gmail.com

Sine Baggesen. (Pensionatet) Tlf: 8684 1995 - Mail: sinekb@gmail.com

 

Arbejdsgrundlag

Det centrale råd består af overordnet ledelses repræsentant samt en repræsentant fra hvert lokalt pårørenderåd under Bostederne i Skanderborg. Medlemmerne udpeges af de lokale råd.

Den overordnede opgave er udveksling af erfaringer og informationer fra hele organisationen, så de lokale aktiviteter ses  i organisations sammenhæng og de overordnede spørgsmål i organisationen formidles lokalt. Der informeres skriftligt fra ledelsen inden hvert møde.

Desuden er planlægning af og indkaldelse til det årlige Stormøde en opgave for det centrale råd.

Der afholdes minimum 2 møder årligt, og der arbejdes i overensstemmelse med ”Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og Pårørendeforening ved Bostederne Skanderborg” fra 2013.