Bofællesskabet Poul La Coursvej 27

Bofællesskabet Poul la Cours vej 27 består af 5 lejligheder og fælles stue.

Bofællesskabet er for borgere, der skal botrænes med henblik på at flytte i egen lejlighed med pædagogisk støtte eller i andet bofælleskab med mindre støtte.

 

Botræningen tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og planlægges i et samarbejde.

Bofællesskabet deler fælleslokaler med bofællesskabet Poul la Cours vej 29, hvor der er fællestue, køkken og fælles aktivitetsrum. Der er mulighed for at deltage i klub og i fællesspisning sammen med andre borgere, der er tilknyttet Poul la Coursvej.