Administrationen

Administrationen for Bostederne Skanderborg har fem medarbejdere og er placeret på Pensionatet Skanderborg Øst, Kildevej 14, 8660 Skanderborg.

 

Administrationen har ansvaret for personale administration, regnskab, budget og kommunikation.

Regnskab

Administrationen udsender regninger til borgene for blandt andet kost, husleje, fælles udgifter mv. Det er også her alle indkøb til organisationen godkendes og faktureres.
Administrationen har ansvaret for revision af fælleskasser og borgerregnskab.

Budget

Budgettet opdateres løbende i forhold til vores kontraktmål, og derudover følges udviklingen i samfundet, de forskellige ind og udskrivninger som har betydning for budgettet. Der er altid stor fokus på vores budgetmæssige mål og krav.

Personale administration

Administrationen tager sig af alt om den enkelte medarbejders ansættelses forhold.

Ansættelse af nye medarbejdere, foregår i samarbejde mellem afdelingens ansættelses udvalg og administrationen.

Udarbejdelse af vagtplaner og Indberetning af løn sker i de enkelte afdelinger.

Kommunikation

Administrationen har ansvaret for organisationens hjemmeside,medarbejderportal, telefoni samt IT. Vi samarbejder tæt med Skanderborg kommunes IT og kommunikations afdelinger.